חדשות סקופ

רח׳ אבן גבירול 1 תל-אביב

טלפון: 03-8005005
פקס: 03-8005006

mail@scooooooop.com